• alô, phải Mai Linh Vĩnh Long hông em

  • dạ phải

  • cho anh 1 chiếc lại [địa-điểm] nha

  • uhm, mà anh đi tuyến nào

  • hử

...

  • em phải taxi hông dzậy ?

  • không anh ơi, em chạy tuyến hông à

  • ... à, vậy là em chạy đường dài phải hông ?

  • đúng rồi, điểm 10 cho anh [cười hí hửng]

{http://blog.plonely.com}