từ bến xe miền Tây

bắt xe Phương Trang

1 buổi sáng ở Vĩnh Long

khách sạn

ăn hủ tiếu ở Vĩnh Long

ra cầu tàu

cầu ngồ ngộ

cây (trong 1 buổi chiều trời chuyển mưa và lộng gió)

hai bên đường

đường không biết là đường gì, nhỏ, và dài

lên taxi wa Cần Thơ, trời mưa, trong xe bật nhạc sến, nửa tỉnh nửa ngủ

sáng Cần Thơ, quận Ninh Kiều

cầu Cần Thơ

trên đường về

flickr : http://www.flickriver.com/photos/sim_0285/sets/72157624128172427/

{http://blog.plonely.com}