2009/01 - Đà Nẵng

2009/03 - Quảng Châu

2009/04 - Kon tum

2009/04 - Hà Nội

2009/06 - Hà Nội

2009/06 - Đức Trọng

2009/07 - Phan Thiết

2009/08 - Đà Nẵng

2009/10 - Corner of Saigon

2009/10 - Office

2009/10 - Bangkok

2009/11 - Đà Nẵng

2009/12 - Tuy Hòa

2010/01 - Hà Nội

2010/02 - Office

2010/03 - Manila - 01

2010/03 - Manila - 02

2010/03 - Manila - 03

2010/03 - Manila - 04

2010/03 - Hà Nội

2010/03 - Đường Lâm

2010/04 - Bà Rịa Vũng Tàu

2010/04 - Đại Nam

2010/05 - Đà Nẵng

2010/05 - Bà Nà

2010/05 - IT team

2010/06 - Cần Thơ Vĩnh Long

2010/06 - Singapore

2010/06 - Nha Trang

2010/07 - Friends at Work

2010/09 - Rainy Highland

2010/10 - A bit of Intercon

2010/10 - Bangkok

2010/10 - Đà Nẵng

2010/11 - New Pampers

and some other places where I didn't take photo, e.g. Bắc Giang, Buôn Mê Thuột...

places, fun stories, nice people, happening days, challenging stuffs

glad : )

{http://blog.plonely.com}