đi lang thang, đến những cái đường chẳng biết là đường gì, tự dưng gặp 1 bãi đất trống, đèn vàng tù mù. có 1 nhóm thanh niên đang chơi takraw (cầu mây). phía trên là đường skytrain, thỉnh thoảng tàu chạy qua ồn ào lên 1 chút rồi yên tĩnh trở lại. bên kia là 1 nhóm khác đang chơi bi sắt, toàn mấy ông già, trên ghế đá để bia lăn lóc.

most of the ppl will find the above scene so f-cking boring

I like it. and I never really mind the fact that most of the ppl will find it boring

but for some times, like now, in a quiet nite, still hangover, I really mind. who will f-cking want to share that with me ?

{http://blog.plonely.com}