má ân cần, dịu dàng hỏi : "con có bị mệt hông ?". trả lời là hông. "dzậy lên chỉnh giùm má cái máy tính nha, sáng nói mà chưa làm đó" - cười nhe răng

má hỏi: "liên hoan Thăng Long xong chưa ta ?"

nghe pạng IT bảo: "cuối tuần em làm đám cưới". hỏi : "anh lớn hơn em mà còn chưa cưới, sao em máu dzậy ?". nghe trả lời: "anh tướng bự hơn em thôi, chứ tuổi anh sao bằng em".


on a side note, think 'bout karma

{http://blog.plonely.com}