đi coi TRON 3D và nói chung là há miệng nín thở trong khoảng phân nửa phim. it's that good.

chiều 31 đi ngang qua Floramisu, gặp Tiên. Lúc về tự dưng nghe em bảo "Happy New Year anh" và cười toe, thấy nhẹ nhàng. Hồi lâu biết em từ Lóc Cóc, bây giờ Lóc Cóc dẹp mất rồi và mình thì cũng đã quen ngồi Cột Điện nếu có mood nghe rock. Nhưng mà bạn bè, thì vẫn là bạn bè.

từ Flo chạy qua Bitter Sweet (quán của chị bạn mới mở, ngay góc Lê Thánh Tôn - Pasteur, ai thích style Coffee Bean thì ghé qua thử, cafe ngon), gặp chị Shell and somehow had a peaceful talk

lẩu dê NTN

chạy qua cà ri dê, lần đầu tiên ăn, ngon

ra cầu xem pháo bông với bạn, bắn xa tít mù

1-2h sáng về nhà, bắt tay má và bảo "Happy New Year !!! :D " : )

Buổi chiều đi ngang qua Floramisu, kiếm Lud nhưng cuối cùng gặp Tiên. Lúc về tự dưng nghe em bảo <em>"Happy New Year anh"</em> và cười toe, thấy nhẹ nhàng. Hồi lâu biết em từ <a href="http://blog.plonely.com/2009/09/10/passing-by/">Lóc Cóc</a>, bây giờ Lóc Cóc dẹp mất rồi và mình thì cũng đã quen ngồi Cột Điện nếu có mood nghe rock. Nhưng mà bạn bè, thì vẫn là bạn bè.