tui ghét vừa sáng sớm đi làm, tới lobby thì 10 hôm như 1, sẽ thấy các anh, các chị, các em bận đồ chỉnh tề, tụm năm tụm ba, kéo ba lô bự bự, mặt tươi roi rói, đợi taxi - kiểm toán đi khách !!

tui ghét mỗi khi đi làm, phải đi ngang qua 1 cái đường cố định, nhìn những cái ngã tư cố định, thậm chí đi vượt lề để cho nhanh thì cũng chỉ là những cái lề đó, cố định

tui ghét mỗi khi đi *è cũng đi 1 đường cố định, trong 1 tầng cố định. Chỉ được cái mỗi hôm trong gentleman nhạc mỗi khác tí tẹo

tui ghét mỗi sáng gởi xe vào bãi phải lập lại 1 trình tự cố định: dắt xe -> lấy thẻ -> bảo là "xe tháng" -> chìa thẻ giữ xe tháng. Được mỗi cái thẻ xe tháng mỗi tháng đổi 1 màu

tui ghét cứ phải nghe 1 cái nhạc chuông cố định, may cái là nhạc chuông của tui thì tui có thể set

tui ghét mỗi lần login laptop phải gõ 1 cái password giống nhau

chỉ có 1 thứ mỗi sáng đều làm mà hiện giờ chưa chán, mua 1 li cafe sữa đá !

... và chào má đi làm :D