nhìn cây cỏ xanh tươi và chơi với những-người-trẻ-hơn

... và thấy bình yên : )

chiều tối đi với A1

: )