• bớt chảnh chó. ví dụ bình thường hay bảo rằng không hiểu những đứa thích em gu tụi nó lạ lạ sao đó, thì bây giờ chỉ muốn bảo rằng nhìn e dễ thương.. lạ

  • bớt dê xồm. ví dụ bình thường nhìn em là chỉ muốn tí tò tí te, thì bây giờ chỉ muốn ôm 1 cái nhè nhẹ, và ngủ khò

  • bớt khó tính. ví dụ bình thường hay cằn nhằn là cái đồ con gái, ra nắng cũng sợ, leo cầu thang xíu cũng mệt, thì giờ thấy vậy cũng... hợp lí

  • bớt bí mật. tự dưng muốn bảo là "bữa giờ đang nhức đầu mấy chuyện này nè ..."

: )