thích mỗi lúc cả đám chạy xe máy lên chùa, trời mưa tầm tã

chùa này không có vắng, mà đối với mình, chùa nào vắng vắng mới giống như chùa. cũng như ăn chay thì phải ăn đậu hủ chứ không phải đùi-gà-làm-bằng-đậu-hủ thì mới giống ăn chay