hồi lâu đi học ĐH, mình có thiện cảm với 1 thầy, chỉ vì trong 1 đoạn email thầy viết khi chia tay học sinh, có câu đại khái là "it's OK to not knowing what your dream is"

câu này nghe thì đơn giản, nhưng không dễ làm

mình luôn nghĩ, người hạnh phúc nhất là

(1) người biết ước mơ mình là gì, và đang thực hiện nó

cũng như

(2) người không có ước mơ, và không nghĩ gì nhiều tới điều đó

nhưng mà thường thì hình như người ta sẽ rơi vào

(3) người biết ước mơ mình là gì - nhưng chưa thực hiện được, luôn bức xúc

(4) người mang lộn ước mơ (nghĩ là mình thích cái này, nhưng mà thật ra là do tác động ngoại cảnh nên tưởng mình thích, thật ra không phải)

đó là tại sao mà mình thích cái câu thầy ở ĐH nói, "it's OK to not knowing what your dream is"