trời mưa, tấp vô 1 tiệm rửa xe dọc đường. mấy bạn thợ kêu "ngồi xích vô mưa tạt giờ". xong 1 hồi ngồi với mấy bạn này coi fin HK (fin xã hội đen xưa xưa bắn nhau đì đùng) và nghe nhạc hay hay. that's what I love 'bout my Xì Gòn : )

and that's also why I always believe there are still places for Ung Hoang Phuc, Li Hai and even HKT. I saw people enjoying them and at the right time plus place, I myself like them as well : )

hình linh tinh