Đang nghe bài này and feel upbeat

Hôm rồi định băng qua đường, nghĩ sao đi từ từ thay vì chạy cái ào qua như bình thường. Tự nhiên có 1 chiếc xe chạy cái ào qua mặt, đúng ngay hướng mà nếu hồi nãy chạy nhanh qua là hun nhau khỏi né rồi.

2 năm trước ở Đà Nẵng, buổi tối chở bạn đi cũng gặp 1 cú gần tương tự, may mà thấy xe ở dưới vọt lên nên bóp thắng kịp, chỉ ngã xe (hông bị trầy gì)

Tháng trước chạy xe vô hẻm vấp cục đá, té cái rầm. Bận đồ Tây, mang giày mang vớ nên chỉ bị trầy tí xíu

Hồi lâu leo lên cục đá này

phía dưới là vực, ì ạch leo lên mà hông bị lọt xuống. Leo xong nghĩ lại mới thấy ghê ghê

Lâu lâu chạy xe đường xa, bể bánh thì dắt hồi là có chỗ vá xe

Thỉnh thoảng cảm thấy mình hên hên thiệt : )

Mà nói chung là ai cũng sẽ hên, có thấy hay hông thôi. Hoặc chỉ nhớ những lúc mình xui