Cưỡi voi ở Buôn Đôn

Biển Vũng Rô

Ra đảo Lý Sơn

1. Trước khi xuất bến

2. Trên tàu ra đảo

3. Dập dềnh trên sóng

4. Dập dềnh trên sóng #2

5. Bóng trên biển

6. Dập dềnh trên sóng #3

Trên đảo Lý Sơn

1. Đỉnh núi chùa Đục

2. Đỉnh núi chùa Đục #2

3. Đỉnh núi Thới Lới

4. Đỉnh núi Thới Lới #2

5. Cầu tàu