Do chụp nhiều hình nên đành up lên theo chủ  đề

tờ mờ sáng chạy xe qua cầu Trà Khúc, đến cảng Sa Kỳ

ngang qua biển Mỹ Khê

đến bến tàu. mỗi ngày chỉ có 1 tàu cao tốc và 1-2 tàu ngư dân chạy ra đảo, hàng hóa chất đầy tàu

mũi tàu

xung quanh

tàu bắt đầu ra khỏi cảng

chông chênh

đến biển

sóng lớn

đến Lý Sơn, tàu nhiều

chuyển hàng lên bờ

nhận lại xe máy

tàu trên đảo

trên tàu sáng hôm sau về đất liền

về lại cảng Sa Kỳ