sáng sớm

ăn sáng và rửa xe

quán cà phê

lên đường ra Phú Yên

đi ngang qua khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, đường cực đẹp và vắng, hơn 10km chẳng thấy người nào

thủy điện

vừa qua thủy điện là 1 con đường thẳng tắp, 1 bên là đồi núi, 1 bên là hồ chứa nước. vừa ngược nhau vừa giống nhau (mênh mông)

cây cối 2 bên đường

đến thị trấn Sông Hinh

đoạn gần tới Tuy Hòa

quẹo từ đường nhựa qua đường đất đi cho dzui

gặp vịt qua đường, ngay hàng thẳng lối

tới Tuy Hòa, đi ăn tối

núi Nhạn

trên đỉnh hải đăng ở mũi Đại Lãnh

xuống núi đường toàn đá

ra biển Vũng Rô

về thành phố

ra biển

check-out, ăn 1 miếng trước khi đi Qui Nhơn