khởi hành

Bù Đăng

cà phê ven đường

lại lên đường

moment of the day

cà phê

ăn tối ở BMT (lên rừng mà lại đi ăn tôm)

ghé quán cafe mà đã đóng cửa nên mượn xe chụp hình đỡ

ăn sáng (bò né Bốn Triệu)

ghé lại quán cafe

khởi hành đi thác

thác Drây-nư

thủy điện

thác Gia Long (bị bỏ hoang)

trên đường qua Buôn Đôn

cưỡi voi

đi lòng vòng ở Buôn Đôn

muốn gặp Ama Kông phải vào nhà sàn cổ, mà muốn vào nhà sàn cổ thì phải.. mua vé

đường về BMT

ăn tối lề đường

Tượng đài chiến thắng

quảng trường 20/10

cà phê cuối ngày