cà phê bờ sông Xì Gòn, as windy and peaceful as always

Saigon Saigon Bar

ở Xì Gòn cái j cũng có : )

và có cảm giác rằng ca sĩ Philippines họ nghiêm túc và enjoy việc ca hát rất là nhiều...ít nhất là khi nhìn thấy sự nhiệt tình và đam mê trong cách họ hát, lắc lư trên sân khấu cũng như trong từng ánh mắt, nụ cười