hôm bữa tự dưng có hứng ngồi nghe lại nhạc fin chưởng hồi lâu up lên ListenMe, note lại 1 vài bài classic : )

Lộc Đỉnh Ký

Đoạn thổi tiêu trong Thâm Cung Quí Phi

Hồ sơ trinh sát 4

Lộc Đỉnh Ký (1983) - true classic

Tuyết Sơn Phi Hồ (bản cũ)

Kim ngọc mãn đường

Huynh đệ song hành

Cuộc đời tươi đẹp

Bến Thượng Hải tranh hùng