CN

bởi vậy, cho dù trong 3 ngày gần đây ra đường gặp 2 vụ xe máy tông nhau và xe máy tông xe tải (đều kêu cái "rầm") thì vẫn cảm thấy là có thể đi bất kì đâu, nhưng cuối tuần bình yên thì là ở Xì Gòn : )