hồi xưa coi fin TQ, rất là không hiểu cái thể loại gì mà thích khách còn có nửa li nữa là chém bay đầu vua rồi, mà cuối cùng quay lưng bỏ đi bởi vì họ nghĩ rằng chưa chắc gì ông sau đã khá hơn ông trước

xưa giờ coi fin, thường những pạng nào mà act nice lúc đầu, thì cuối cùng sẽ là villian

đi làm 5 năm, từ từ hiểu hết 2 cái trên và có nhiều cái hông hiểu

ví dụ như hông hiểu vì sao khi đi công tác xong, mọi người chỉ có nghĩ đến việc đi về nhà ?

ví dụ như hông hiểu vì sao khi đi chùa, đơn giản chỉ là "cầu số" (cầu đạt số) và cầu "lên" (chức) ?