hội-ăn-càng-cúm

xe mì trên đường Phan Đăng Lưu

trên đường đi Biên Hòa

tới Biên Hòa

chùa Phi Lai

thích nhất là tấm biển này

dọc đường

bờ kè

trường xưa lối cũ (nhưng hông phải của mình)

người Biên Hòa

xe của người Biên Hòa