Sau bao nhiêu ngày chia chân vì thiếu cái... khay đựng pin (battery holder), cuối cùng đã kiếm được : )

Rừng tràm

biển

đường về

hình Xì Gòn : )