rừng cao su

làng nổi La Ngà

dọc đường

trên đèo Bảo Lộc, mình hông có đạo nhưng thỉnh thoảng lại thích dòm người khác đứng cầu nguyện

Bảo Lộc

sáng sớm chụp 1 tấm xong thì sương lại xuống

chạy lên Đà Lạt

quẹo đại đi hồi gặp nhà hoang

thác

dọc đường

Đà Lạt

đi lòng vòng

Wind Mills cafe

chợ đêm

đường về