Hồi lâu có lần bận cái áo có 1 cái icon hình chữ "W" vào công ti. Công ti mình là công ti IT, tuy nhiên mình làm bộ phận sales, sản phẩm thì không liên quan đến phần mềm cho lắm. Tuy vậy, việc không ai nhận ra cái áo này là logo Wordpress làm mình buồn mất 5 giây.

Vừa rồi, có 1 cái bạn mà mình cảm thấy là khá hay ho vừa mất. Mình bùn bùn 5 giây, nhưng mà lên FB, vào mấy cái so-called "cộng đồng công nghệ" mình chẳng thấy ai nói đến bạn này, thấy đúng 1 bài trên avatown. Bùn thêm 5 giây.

Hồi lâu có 1 buổi mình gặp 1 vài người, nói về chuyện hồi xưa cái modem nó bự như thế nào, kêu ra sao, thấy dzui dzui

Tóm lại là lâu lâu phân loại, sẽ có vài loại như sau : người ko làm, người ko làm nhưng nói về việc người khác làm, người ko làm nhưng đọc về việc người khác làm, người làm