hồi chiều ngồi ăn gặp cái gia đình Tây kia, bà mẹ thì bận áo có ghi chữ "Mother of all things", ông chồng thì bận "Father of all things" và EPIC nữa là 2 đứa con 1 đứa thì "Thing 1" đứa kia thì "Thing 2"

ăn xong tối đi lòng vòng thì gặp cái này :)