Chuẩn bị lên đường

Sơn Tây

Đường đê

Đường làng

Bắt đầu thấy đồi núi

Đến Tú Lệ, Tú Lệ nằm giữa Nghĩa Lộ và Mù Căng Chải, đến mùa gặt (nghe quảng cáo) sẽ có cốm ngon

 

Đang đi thì thấy có 1 mỏm đá, dòm ra phía núi, siêu đẹp. Có 1 cô người dân tộc đứng dòm ra xa, như đang nhớ núi nhớ rừng

Bắt thang lên hỏi ông trời ? :)

Xây xây lắp lắp

Đường ngoằn ngoèo

Gặt lúa

Phụ mẹ

 

Đèo Khau Phạ

Vừa xuống đèo, quá đói nên đã làm nửa con vịt quay. 1 trong những nửa con vịt quay ngon nhất đã từng ăn

gần đến Mù Căng Chải

Măm tối

Sáng (không) sớm ở Mù Cang Chải

Chạy lên cao

Quay về

trường mẫu giáo vùng cao

Thanh niên nghiêm túc

Vào bản

Rửa chân bờ suối, nước siêu mát

Lại đi lên dòm ngang và dòm xuống

về ngang đèo Khau Vạc

măm trưa ở Tú Lệ

Cốm Tú Lệ

Về

Vợ bé và hoàng hôn