lạch bạch chạy từ Hà Nội

đến Tuyên Quang

đã tới Hà Giang

đi Đồng Văn

Quản Bạ

tới Đồng Văn

tấm này là do cái bạn người dân tộc này kêu chụp bạn ấy, chụp xong còn chỉ vào flash ý là kêu bật flash lên mà chụp nữa