Hồi nhỏ coi phin Indiana Jones chỉ ấn tượng có 1 khúc là người ta chặt ngang trán con khỉ rồi múc óc khỉ ra ăn. Lớn lên thì coi mấy phin dạng này thấy cũng bình thường. Chỉ có gần đây là hiểu hiểu vì sao người ta thích coi mấy phin này, đầu tiên là lúc đi Cambodia lại đền Angkor Wat xem mặt trời mọc lúc sáng sớm, thấy gần trăm cái máy ảnh chĩa vào đền và mặt trời. Rồi hôm qua kia gì ở Bagan, cũng leo lên 1 cái đền mà sách ghi là “sunset temple” vì… ai cũng thích lên đó ngắm mặt trời lặn, và cũng lại là rất rất nhiều máy ảnh.

Khác nhau giữa phin và ở ngoài, là Indian Jones dòm-cảnh-1-mình

Có người sẽ thấy cảnh đẹp, cho dù là xung quanh có cái gì đi nữa, nhưng đối với mình, dòm cảnh mà xung quảnh là rất nhiều người thì cảnh đẹp đến mấy nó cũng bớt hấp dẫn đi rất nhiều tẹo

Nhưng mà nghĩ theo hướng khác, có nhiều khách du lịch thì dẫn đến là có cơ hội giúp người dân địa phương cải thiện cuộc sống.

Giống như vào quán café, thấy quán đẹp thì thích quán vắng, cho yên tĩnh. Nhưng quán vắng thì ai nuôi quán bây giờ ?