Cuối tuần rồi ra Buddha Bar làm vài ly. Đang lâng lâng thì bước ra ngoài cho thoáng xíu, gặp bác giữ xe nhòm lạ lạ. Thường thì nhìn mấy người giữ xe sẽ có dáng hơi gầy gầy, bác giữ xe này thì ngược lại, mập mạp.

Nói chuyện hồi thì biết là bác đang làm ở chỗ khác, nhưng bị bệnh nằm bệnh viện thì bảo hiểm xã hội chỉ trả cho thuốc ta, mà nhà bác muốn xài thuốc Tây cho đảm bảo, thành ra bác kiếm việc làm thêm.

Nói chuyện 1 hồi thì thôi, đi vô. Thường khi người ta lâng lâng người ta hay có những cuộc nói chuyện như vầy, kiểu để thấy người này người kia ra sao, rồi tự mình cảm thấy là mình cũng hạnh phúc hay là mình có vẻ biết quan tâm người khác, mặc dù kết thúc của mấy cuộc nói chuyện này thường là chẳng có gì thay đổi.

Nhưng mà có thể giúp mình nhận ra gì đó