Ghé ngang qua đường sách ủng hộ công ti. Xưa giờ đã làm ở 3 công ti có liên quan đến sản phẩm thì rất thích ủng hộ sản phẩm của 1 cty mà slogan là "Touching & Improving Lives" và bây giờ ủng hộ sản phẩm công ti hiện tại vì cảm thấy nó cũng như vậy :)

Khi đến thì các bạn đang mở bạt che ra vì khi nãy trời lâm râm mưa.

Cảm giác vừa mở bạt ra xong mọi người ùa vào coi sách và mua nhòm rất là dzui. Chụp hình với các bạn đi trực hội sách, phải làm từ 28 Tết đến mùng 4 - kể cả giao thừa

Đi ra thì gặp 1 xe thư viện nói, mỗi lần nhìn cái này là nhớ lại hồi xưa đi đọc sách nói ở Bừng Sáng.

Đi hồi ngang qua công viên cũ cũ, mình thì để ý cái bảng hiệu "Chuyên ký" còn bạn thì chỉ 2 bác già đang đứng tám với nhau (góc dưới bên phải hình)

Bảng hiệu có chữ đẹp. Chỗ này hủ tiếu ăn cũng được.

Ở Xì Gòn ba mươi năm bữa ni mới vô cái chùa này, chùa Ấn Độ Giáo.

Rồi đi ngang qua 1 chỗ bán đồ cũ, dễ thương dã man

Rất thích những sự kết hợp không có vẻ hợp lí lắm như vầy

Cuối cùng là ngồi hóng gió ở Q2. Gặp 1 bác già già cũng ra hóng gió. Nói chuyện thì biết bác làm security ở ĐSQ .. trên .. năm. Hỏi bác vậy bác biết tiếng Anh không, bác bảo có chứ, xong kể 1 vài chuyện, trong đó có đoạn là "thỉnh thoảng tui phải chạy ra cover cho mấy người đó", trước đó thì nói tiếng Việt không hà. Làm nhớ ba ghê.