hình thời sự: earth on fire, dạo này thế giới nhiều biến độnghình phong cảnh : abandoned house @ Đà Lạt