mình là người không thường xuyên có ước mơ, ước mơ bự nhất gần đây nhất của mình là sáng ngủ dậy không bị hắt xì thôi tuy nhiên sau hôm qua bị 1 bộ fin lừa tình thì mình đã có 1 ước mơ. đó là 3-4 tháng nữa, mình sẽ đi tới chỗ này

hình sưu tầm từ Flickrai muốn biết chỗ này là chỗ nào thì có thể coi In Bruges (super ultra fuking highly recommended )

mình sẽ bắt đầu tiết kiệm nhịn uống bia thôi

mơ mộng 1 tẹo, mình sẽ có 1 cái trip nhìn cảnh như In Bruges, và nói chuyện như Before sunrise

ps: 1 fin hay khác, highly recommended
Felon