don't aim for "grey", just f-cking go with "black" contrast of "attractive" is somehow still attractive lol

hôm qua ngồi quán cafe, thấy 2 pạng hình như dân kiến trúc, tóc bồng bềnh, lòng thòng, bù xù nhìn so kool, mình quyết tâm phải kool như vậy. nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, thấy không ổn 1 phần vì trời đang nóng bỏ mịa, nên quyết định phải đi theo con đường này

spice up my life a bit