bạn Ly (đi cùng với bạn ống hút)

bạn stuck-in-nowhere, đi với trai mà hông được cắn

mấy bạn nào không biết, hút thuốc phì phò cả buổi

bạn sắp-đi-châu-Âu và bạn chỉ-đến-Vũng-Tàu

cuối cùng là bạn... heo (hay gặp mỗi sáng)