ready to get lost

hột vịt lộn nước mắm gừng

Waterfront

Bamboo

ngày rằm, ăn sáng bằng tô mì chay

miếu thờ dọc biển

ngày gió lớn

phi lao

biển báo bên trái ngoài cùng là "cấm đậu trực thăng" !

lên đèo Hải Vân

đang đi thì thấy cục đá này nằm nhìn ra biển

leo lên, dòm xuống : )

panorama

trên đỉnh đèo

trên đường về

thăm bà Hương

chợ

cafe

măm khuya

bảo tàng Châm

cafe sách sáng CN

nghêu

trên cầu Thuận Phước

tàu

biển Tiên Sa

đồ Huế

quảng trường chiều CN

luôn kết thúc = quán của Lud